Historiek van de ABW!

In 1959 wordt Jos Jossart aangesteld als leraar steno-dactylografie aan de Stedelijke Avondschool in Tienen. Met zijn leerlingen neemt hij deel aan de proeven ingericht door de Nationale Jury van België.

Om ook oudleerlingen verder te blijven interesseren voor zijn vakken en ze voor te bereiden op eventueel af te leggen examens richt Jos Jossart op zondag 15 september 1968 een vereniging op met als doel 'het propageren van steno- en dactylografie en het samenbrengen van mensen die zich in deze vakken wensten te specialiseren en de jongeren helpen bij het voorbereiden tot examens'.

De vereniging luistert naar de naam Vereniging voor Steno- en Dactylografie en Secretariaat en geeft in december 1968 het eerste nummer van haar tijdschrift Vaardige Vingers uit.

In 1972 wordt de vereniging in een vzw omgevormd en krijgt ze Akademie voor Bureauwetenschappen als naam, naar Duits model.

In 1973 viert de vereniging haar eerste lustrum met een Benelux-wedstrijd. Op 31 oktober 1973 wordt de eerste algemene vergadering gehouden in het hotel Les Acacias in Brussel. Er waren 92 leerkrachten aanwezig. Op 15 december 1973 volgt de eerste 'echte' bestuursvergadering met Jos Jossart als voorzitter, Jef Alenus als secretaris en Jan Van De Sande als penningmeester.

Op zaterdag 11 mei 1974 grijpt de eerste studiedag plaats in het Koninklijk Atheneum in Tienen. Er waren meer dan honderd deelnemers.

Op 28 oktober 1978 viert de vereniging haar tweede lustrum met een akademische zitting in het stadhuis van Tienen.

Vanaf 1982 komen de woorden 'tekstverwerking' en 'informatica' in de vereniging. Voorzitter Jossart ontpopt zich als bekwaam programmeur en vele tientallen leerkrachten uit gans Vlaanderen volgen bij hem een basisopleiding Programmeren met Basic, een reuzesucces dat de kassa van de vereniging sterk ten goede komt.

Van 9 tot 13 juni 1986 grijpt in Brugge de vergadering van het Comité Central van Intersteno plaats.

 

In 1989 wordt Jos Jossart president van Intersteno wat uitmondt in het wereldcongres van 1991 in Brussel met meer dan 800 deelnemers uit alle werelddelen.

Naast de jaarlijkse studiedag en het driemaandelijkse tijdschrift Vaardige Vingers, ziet eind 1992 de Floppykrant het levenslicht.

Vanaf de studiedag in 2001 kunnen de deelnemers voor het eerst elektronisch via het internet intekenen op de website www.abw.be.

Eind 2001 wordt de 80-jarige voorzitter Jos Jossart erevoorzitter van zijn vereniging en volgt een herschikking van het bestuur. Danny Devriendt neemt het voorzitterschap op. In datzelfde jaar wordt hij ook verkozen tot secretaris-generaal van INTERSTENO.

Klaviervaardigheid maakt steeds meer plaats voor tekstverwerking en toegepaste informatica. Van stenografie is in ons land geen sprake meer.

Op 24 juli 2004 overlijdt erevoorzitter Jossart op 82-jarige leeftijd.

De volgende jaren gaan zowel de nationale (tijdschrift, floppykrant, jaarlijkse studiedag) als internationale (INTERSTENO) activiteiten van de ABW door met af en toe lichte bestuurswijzigingen: naast de 'oude kern' komen ook enkele jongere collega's in ons bestuur.

In maart 2011 verschijnt Vaardige Vingers 150. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de lay-out van het tijdschrift te vernieuwen, een ander logo boven de doopvont te houden en de naam van de vereniging te wijzigen in Academie voor Bureauwetenschappen met 'c', zoals de voorkeurspelling het wil.

Op 15 juli 2011 kiest de Algemene Vergadering van INTERSTENO ervoor om haar 49e congres in 2013 in België (Gent) te organiseren. De organisatie is in handen van onze ABW samen met onze Waalse zusterorganisatie APSB. Het 49e INTERSTENO congress in Gent wordt een groot succes.

We zien steeds meer het vak ICT/Informatica uit de lessentabellen verdwijnen. In een aantal gevallen wordt het (weg)geïntegreerd in mastodont-leerplannen van andere vakken en vaak stiefmoederlijk behandeld door leerkrachten die daar niet voor opgeleid zijn. In 2015 organiseren we onze (voorlopig) laatste jaarlijkse studiedag.

Op zaterdag 18 november 2017 vieren we in onze bakermat Tienen 45 jaar ABW met een diner in restaurant Fidalgo (foto bovenaan de pagina - foto Jeannine Delange).


Academie voor Bureauwetenschappen vzw

Stationsstraat 6
3320 Hoegaarden

Voorzitter

Danny Devriendt
info@abw.be

Penningmeester

Agnes Coeckelberghs
agnes@abw.be

www.abw.be
info@abw.be